Miško trgovina biciklima

Izjava o privatnosti i zaštiti osobnih podataka

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu kupnje na stranici trgovine odnosno u procesu prijave Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Internet stranice trgovine (newsletter). Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Uvjeta kupnje trgovine.

Trgovina kao pružatelj usluga Internetske stranice misko-trgovina.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade trgovine obrađuje osobne podatke. 

Upućuju se Kupci Internet stranice trgovine (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i akcijama(u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke trgovine prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje i naravno vaše pravo na prigovor. 

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@misko-trgovina.hr

Korištenjem kao i kupnjom na Internet stranicama trgovine Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje. 


Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje trgovina putem Internet stranica internet trgovine?

Trgovina ne traži od Korisnika ili Kupaca registraciju kako bi izvršili kupnju.

Prilikom kupnje će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj…

Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama (prijava na newsletter) prikupiti ćemo Vašu e-mail adresu.

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik nije suglasan sa davanjem potrebnih osobnih podataka – nismo u mogućnosti pružiti uslugu iz tehničkih razloga.

Stranica trgovine ne prikuplja kolačiće (cookies).


U koju svrhu internet trgovina prikuplja i obrađuje osobne podatke?

Trgovina prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem i eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora.

Trgovina prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga. 


Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Uvjeta kupnje i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici trgovine, a koji je sadržan u Uvjetima kupnje te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca.

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama (newsletter) unosom svojih podataka daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Za komunikaciju s korisnikom u svrhu obavještavanja o akcijama i pogodnostima koristimo MailChimp platformu koje je sama po sebi zaštićena najvišim razinama sigurnosti SSL. Isto tako je u svakoj dosadašnjoj i budućoj komunikaciji Korisniku odnosno Kupcu omogućena odjava s liste primatelja obavijesti jednim klikom.


S kojim primateljima trgovina dijeli osobne podatke?

Trgovina neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sljedećim točkama i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Trgovina će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca s: 


1. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.

2. Pružateljima usluga ovlaštenog servisa u slučaju da Kupac podnese prigovor, reklamira proizvod te je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlaštenog servisa. 


Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

Trgovina u trenutku plaćanja na Internet stranicama misko-trgovina.hr, kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži privolu Kupca za aktivaciju procesa plaćanja putem trgovačkog društva Corvus INFO d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10. , pružatelja usluge procesiranja i naplate (kreditnih ili debitnih ) kartica, ugovornog partnera Miško trgovina i Izvršitelja obrade osobnih podataka. U tu svrhu osobni podaci Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno pohranjeni kod Corvus INFO d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „naplata kreditnom karticom“. 

Trgovina ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica. Upućuju se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane Corvus INFO d.o.o. na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja. Osobni podaci pohranjeni kod Corvus INFO d.o.o. brišu se odmah nakon što je proces procesiranja i naplate kartica završen.


Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Trgovina pohranjuje osobne podatke Kupaca na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje od 13 mjeseci. Trgovina pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.


Pristup i ispravak osobnim podacima

Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od trgovine cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: info@misko-trgovina.hr


Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@misko-trgovina.hr i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od trgovine putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@misko-trgovina.hr u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.


Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@misko-trgovina.hr Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka.


Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i trgovine odvija sigurnim protokolom.  Zaštitu podataka uzimamo ozbiljno i poduzimamo razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Miško trgovina provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranica trgovine te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Trgovina se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU, a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.


Izmjena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti, trgovina može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na Internet stranicama. Zato Trgovina poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetske stranice na domeni trgovine Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave. Nastavak uporabe Internetskih stranica od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.