Miško trgovina biciklima

Povrati i zamjene

Povrati, zamjene i reklamacije

Trgovina omogućuje svojim kupcima povrate i zamjene proizvoda u roku od 14 dana. Ukoliko niste zadovoljni s proizvodom koji ste naručili, možete ga vratiti uz povrat punog plaćenog iznosa, uključujući i iznos dostave ukoliko je naplaćen (samo za povrat cijele narudžbe). Svi proizvodi koji se vraćaju moraju biti ne korišteni, ne nošeni i ne otvoreni u originalnom pakiranju te sa svim isporučenim dijelovima. Zbog higijenskih razloga trgovina niti u jednom slučaju neće prihvatiti povrat proizvoda koji su otvoreni i/ili upotrebljavani.

Trošak dostave do našeg skladišta za proizvode koje vraćate ili mijenjate snosite samostalno (poštom ili dostavnom službom), osim u slučaju povrata ili zamjene neispravnih proizvoda kada sve troškove snosimo mi (isključivo dostavnom službom HP Ekspres ili Hrvatskom poštom).

 

Prilikom povrata potrebno se držati sljedećih pravila:

• Povrati i zamjene moraju biti unaprijed dogovoreni

• Povrat sredstava će biti izvršen sukladno zakonskom roku od 14 dana (ZZP) tj. nakon što zaprimimo proizvod na skladište

• Ukoliko želite povrat sredstva, uz robu koja udovoljava povratu, obavezno mora biti priložena kopija kartice računa te broj računa (IBAN) na koji želite da se izvrši povrat sredstava.

 

Jamstvo se NE priznaje u sljedećim slučajevima:

• Ako kupac nestručno ili ne brižljivo postupa s proizvodom

• Ako se kupac ne pridržava uputa za upotrebu proizvoda

• Šteta uzrokovana čišćenjem neprikladnim sredstvima

• Spajanje uređaja na izvore energije koji nisu propisani

• Zbog kvarova nastalih višom silom (požar, poplava, udar groma i sl.)

• Zbog oštećenja izazvanih nepravilnom montažom ili održavanjem

• Zbog mehaničkih oštećenja izazvanih krivnjom korisnika

• Nepravilnom upotrebom te izloženošću uređaja neuobičajenim ili ekstremnim uvjetima

 

Jamstvo se NE priznaje na sljedeće proizvode:

 

ZAMJENA ILI POVRAT (UNUTAR JAMSTVA) NEISPRAVNIH PROIZVODA, OŠTEĆENIH U DOSTAVI, KRIVO ISPORUČENIH I/ILI NEISPRAVNIH PROIZVODA

Na sve proizvode, (osim onih za koje je napomenuto da jamstvo ne vrijedi i onih koji su za jednokratnu upotrebu tipa baterije i slično) vrijedi jamstvo od 6 mjeseci od dana izdavanja računa. Dogodi li se unutar jamstvenog roka da je proizvod promijenio svojstva ili prestao raditi, proizvod možete vratiti i on će biti zamijenjen za isti ili srodni proizvod. Samo u slučaju da nismo u mogućnosti učiniti gore navedeno, za isti će vam biti vraćen iznos vrijednosti proizvoda unutar 14 radnih dana od dana prijave reklamacije.

U slučaju reklamacije, molimo vas da nas prije vraćanja robe obavijestite elektronskom poštom  s opisom problema. U slučaju oštećenja prilikom dostave, krivo isporučene robe ili je proizvod koji ste dobili neispravan (tvornička greška), molimo vas da nam se javite u roku od dva radna dana od primitka pošiljke. U ovim slučajevima trgovina pokriva sve troškove zamjene proizvoda, a sve reklamacije riješiti ćemo u najkraćem mogućem roku.

 

Pravo na jednostrani raskid ugovora (izvod iz ZZP-a, članak 72.)

Ugovor o kupnji možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, ili elektroničkom poštom na info@misko-trgovina.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako jednostrano raskinete Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili. 

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da želite uplatu na Vaš račun molimo vas da priložite IBAN za uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe (GLS). Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. 


Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora (izvod iz ZZP-a, članak 79.)

 

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

(1) Ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena.

(2) Predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

(3) Predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

(4) Predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

 Potrošač je dužan snositi troškove vraćanja robe u trgovinu u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ZZP.

 

Prije povrata molimo Vas da provjerite sljedeće:

• da li je proizvodom rukovano na ispravan način te prema uputama za isti

• prilikom zamjene neispravnih proizvoda, novom proizvodu se provjerava ispravnost

 

MATERIJALNI NEDOSTACI ZA KOJE ODGOVARA PRODAVATELJ 

(Zakonom o obveznim odnosima, NN br. 5/05,41/08 i 125/11, članak 400. i 429.)

 

Članak 400.

 

(1) Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.

(2) Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

(3) Podrazumijeva se se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

 

ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA

Od 15. veljače 2016. godine , svi online trgovci u Europskoj uniji morat će obavijestiti potrošača o postojanju platforme za online rješavanje sporova, kao i mogućnosti njezinog korištenja. Ovim putem navodimo link na aplikaciju preko koje može prijaviti spor, te isti evidentirati u jedinstveni EU sustav sporova.

Link na platformu za rješevnje sporova.

 

Kako funkcionira nova platforma?

Nova platforma Europske komisije za rješavanje sporova putem Interneta omogućit će rješavanje sporova vezanih uz kupnju kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu bez potrebe za dugotrajnim i skupim sudskim postupkom. Potrošači i trgovci će moći koristiti platformu za online sporove, a prigovor će moći podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika u EU.

To je izuzetno važno jer će pomoći u rješavanju prekograničnih sporova, posebno kada će se raditi o strankama koje žive u različitim državama članicama i govore različitim jezicima. 

Kada potrošači i trgovci podnesu prigovor, tijela za rješavanje sporova djelovat će kao posrednici između dviju strana u cilju rješavanja problema.

Nakon što se postigne dogovor o tome tko će spor riješiti, platforma automatski prosljeđuje spor tom tijelu koje je dužno u roku od 90 dana riješiti spor u potpunosti preko Interneta.